Haarlem, 3 juli 2017

De belangstelling voor SolaRoad vanuit het buitenland groeit. We zijn in vergevorderde gesprekken met de staat Californië en de wegbeheerder daar. Verder heeft de onlangs in Groningen in gebruik genomen SolaRoad Kit de aandacht getrokken in Frankrijk.

“Climate is big business”. Daarover zijn de Nederlandse regering en de staat Californië het volledig eens. Dat bleek tijdens de klimaatmissie eind mei onder leiding van staatssecretaris Sharon Dijksma van IenM, waaraan ook SolaRoad deelnam. De bewindsvrouw noemde SolaRoad in haar toespraak expliciet als voorbeeld van een Nederlandse innovatie die een bijdrage levert aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Het enthousiasme voor ons concept van de kant van de autoriteiten in de zesde economie ter wereld is onverminderd groot. In gesprekken met milieuminister Matt Rodriguez en wegbeheerder Caltrans hebben we de voortgang besproken van de beoogde pilot in Kern County ten noorden van Los Angeles. Daar is het de bedoeling zo’n honderd meter weg bij een parkeerplaats uit te rusten met onze technologie. SolaRoad past naadloos in het streven van Caltrans om zonne-energie op te wekken uit weginfrastructuur. Voet aan de grond in Californië, een staat die wereldwijd voorop wil lopen als het gaat om verduurzaming, betekent een belangrijke stap in het vermarkten van SolaRoad.

Het blijft overigens niet bij de VS. Ook een Franse partij heeft belangstelling getoond en enkele exemplaren van de SolaRoad Kit besteld. Dit kant-en-klare product bestaat uit vier elementen van 2,5 x 3,5 meter en is geschikt voor fiets- of wandelpad, plein, erf of bedrijventerrein. De kit levert zo’n 3.500 kWh per jaar op, vergelijkbaar met wat een huishouden in een jaar verbruikt. De opgewekte elektriciteit is te gebruiken voor onder meer wegverlichting, verkeerslichten of als oplaadpunt.

De primeur heeft Groningen: daar is medio juni in Blauwestad de slimme bank ‘STOPcontact’ in gebruik genomen, gevoed door het wegdek van de SolaRoad Kit. Hier kunnen fietsers of wandelaars hun tablet, telefoon of fiets ‘bijtanken’

Om de voorsprong van ons land op het gebied van solar wegdekken verder uit te bouwen is het TKI Urban-Energie-project PV4Roads begonnen. In dit project werkt TNO samen met Strukton Civiel, Vlaq Groep, Heliox, Kameleon Solar, EV Consult en netbeheerder Alliander aan de volgende generatie van zonne-energie opwekkende wegen. Dat gaat prototypen voor autowegen opleveren die we in 2018 in de praktijk gaan beproeven.

Door het ontwerp van de bewezen SolaRoad technologie te optimaliseren gaat het rendement omhoog, de kosten omlaag en brengen we productie op industriële schaal versneld dichterbij. Dat is nodig om veel meer wegdek met de technologie uit te rusten. Ons land telt 120.000 kilometer kleine wegen, in beheer bij gemeenten en provincies. Dat is twee keer zoveel oppervlak als we aan daken hebben. Vergeleken met zonnepanelen is de potentie van solar wegen dus enorm. Bovendien is SolaRoad wegdek visueel prima te integreren in de omgeving. Met binnen- en buitenlandse overheden als launching customer stimuleren we nieuwe bedrijvigheid en maken we SolaRoad tot een commercieel succes. Goed nieuws voor milieu en economie.

http://www.climateisbigbusiness.com/default.aspx

https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2016/3/solaroad-goes-california/

https://www.solaroad.nl/blog/2017/06/16/solaroadingroningen/