Een wegdek waarover je niet alleen kunt rijden, maar dat ook duurzame energie produceert. Dat is SolaRoad: een innovatie van TNO, Strukton Civiel, Provincie Noord-Holland en Dynniq. Inmiddels is het systeem marktrijp, zeker nu de SolaRoad Kit toepassingen in de infrastructuur snel en eenvoudig maakt. In Frankrijk levert een SolaRoad Kit in een fietspad al elektriciteit aan de verlichting van een verkeersrotonde.

Klik op de link voor het hele artikel:
https://time.tno.nl/nl/artikelen/van-frankrijk-tot-californie-energieopwekkend-wegdek-gaat-de-grens-over/