Begin volgend jaar legt SolaRoad voor de provincie Zuid-Holland een zonnewegdek aan op de busbaan langs de Groene Kruisweg in Spijkenisse. Het betreft een van de proeven om te kijken of SolaRoad ook kan worden toegepast voor zwaar verkeer. Aangespoord door dit project hebben ondernemers van het naastgelegen bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering en gemeente Nissewaard besloten om het gehele terrein versneld energieneutraal te maken.

Duurzaam bedrijventerrein
In het project ‘Duurzame Innovatieve Mobiliteit Energie HUB Nissewaard’ werken ondernemers, overheid en onderwijs samen om onder andere een zonnewegdek, decentrale energieopslag en een opstap- en laadfaciliteit voor duurzaam vervoer te realiseren. De bedrijven langs de busbaan zien ook allerlei mogelijkheden om de aanwezige bushalte beter te gebruiken als toegangspoort naar hun bedrijven. Dan kunnen ook voorzieningen voor de overstappende busreizigers worden aangeboden in het kader van bereikbaarheid op de laatste kilometer.

Langlopende samenwerking
Alle partners ondertekenden op 14 september jl. een intentieverklaring en committeerden zich aan verdere samenwerking, het delen van kennis en het uitdragen van de duurzame resultaten van de DIME HUB in de komende periode. Vanuit het programma Energietransitie in Mobiliteit en Infrastructuur verduurzaamt provincie Zuid-Holland haar eigen wegen en vervoer en stimuleert het andere partijen om daaraan mee te doen.

Iedereen draagt steentje bij
Gedeputeerde Floor Vermeulen: “Een project als SolaRoad lukt alleen als partijen op een creatieve manier samenwerken. In dit geval de provincie, de gemeente en de aannemer. Het is natuurlijk ook gewoon leuk om op deze manier aan de weg te timmeren. Met een beetje fantasie zou je het een Weg naar de Toekomst kunnen noemen, met een knipoog naar het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat. Hoewel de echte stroomopwekking nog moet beginnen, kunnen we nu al zeggen dat het proefproject heeft veel energie losgemaakt bij de gemeente Nissewaard en ondernemers van Duurzaam Bedrijventerrein Nissewaard. Energie om zelf initiatieven te ontwikkelen. Zo draagt iedereen zijn steentje bij.”