Na de succesvolle pilot op het fietspad in Krommenie wordt er binnenkort een nieuwe pilot gestart. In de pilot wordt gekeken naar de gedragingen van het wegdek voor zwaar verkeer. Op 13 februari 2018 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland het besluit genomen om deze pilot te gaan starten. Op dit moment is de provincie samen met de gemeente Haarlemmermeer en op zoek naar een geschikte locatie om zwaar verkeer over SolaRoad heen te laten rijden. De pilot moet ook uitwijzen wat een zonnewegdek betekent voor het dagelijks beheer en onderhoud van de weg. Bovendien wordt gekeken hoe de energieopbrengst kan worden gemaximaliseerd. Het nieuwe testvak op de openbare weg wordt gefaseerd ingericht, waarbij gewerkt wordt met verschillende materialen.