De proef met het SolaRoad zonnewegdek op het fietspad bij Krommenie heeft waardevolle resultaten opgeleverd. De energieopbrengst is hoger dan aanvankelijk verwacht, het wegdek functioneert als een gewoon wegdek en blijkt prima te beheren. Ten aanzien van de technologie zijn belangrijke lessen geleerd. Zo hebben een aantal schades aan de toplaag van het fietspad geleid tot gerichte verbetering hiervan. De komende tijd zal de robuustheid en duurzaamheid van de toplaag verder worden geoptimaliseerd in de ontwikkeling naar grootschalige toepassing van SolaRoad.

Meer weten over de belangrijkste lessen van de pilot Krommenie? 
Download hier het Factsheet_Resultaten_SolaRoad_Krommenie

SolaRoad 2017 biker