De ambitie is om de totale kosten van een SolaRoad wegdek over de levensduur op een nagenoeg gelijk niveau te krijgen dan de kosten van een conventioneel wegdek over de levensduur. De aanschafkosten van een SolaRoad wegdek zijn hoger (je koopt een wegdek én een zonnepaneel), maar de meerkosten verdienen zich terug uit de energie-opbrengsten.

Op dit moment is een SolaRoad wegdek nog duurder dan een gewone weg over de levensduur. Dit komt door het innovatieve karakter van dit wegdek, dat nog in het begin van de S-curve zit van de opschaling. Net als we met gewone zonnepanelen de afgelopen jaren hebben gezien kunnen de kosten fors dalen als er op grotere schaal wordt toegepast.
SolaRoad gaat de komende jaren verder investeren om de kosten omlaag te kunnen brengen, door het ontwerp en de productie efficiënter te maken. Deze kostendaling kan snel gaan als solar wegdekken grootschalig worden toegepast. Vanaf een continu-productie van enkele honderden kilometers per jaar wordt de TCO (total cost of ownership) van een SolaRoad wegdek vergelijkbaar met de TCO  van een conventioneel wegdek.