De coating op het wegoppervlak lijkt in veel opzichten op een regulier wegdek. Het SolaRoad wegdek voldoet aan alle eisen voor wegdekken. Er is inmiddels ervaring met 5 SolaRoad projecten op fietspaden. Daaruit is gebleken dat gebruikers het SolaRoad wegdek ervaren als een normaal wegdek, dat geen belemmeringen oplevert in de praktijk. De verwachting is dat het wegdek ook in de toepassing op busbaan en parallelweg als veilig en comfortabel zal worden ervaren.