Het wegennet in Nederland is ca 140.000 km lang, en heeft een oppervlakte van ongeveer 900 km2. Als we daar de overige verhardingen bij optellen (parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen etc.) komen we op een totaal verhard oppervlak in Nederland van ca 1200 km2. Dit is een oppervlak dat groter is dan het IJsselmeer, en meer dan alle dakoppervlak bij elkaar. Naar schatting is tussen de 200 en 300 km2 van het verhard oppervlak is geschikt voor toepassing van solar wegdekken. Hiermee kan voldoende stroom worden opgewekt voor 9 miljoen elektrische auto’s, dat is de omvang van het huidige wagenpark. In meer technische termen: met dit oppervlak kan 20 – 30 TWh aan zonnestroom worden opgewekt, ofwel 20-25% van het totale huidige elektriciteitsverbruik.

 

SolaRoad wordt ook in het buitenland toegepast, en er is veel belangstelling. Bijna alle landen hebben ambitieuze klimaatdoelstellingen, overal zijn wegen nodig, en in veel dichtbevolkte gebieden is ruimte schaars. Dit maakt SolaRoad tot een kansrijk exportproduct. Stand-alone energie-oplossingen gevoed door een robuuste en vrijwel onzichtbare bron van zonnestroom zoals SolaRoad vormen daar op veel plekken een aantrekkelijk alternatief voor het aanleggen van dure en kwetsbare netverbindingen.