Het is niet of-of, maar én-én. De energietransitie wordt een inhaalrace. Behalve Luxemburg is er geen land dat verder achterloopt met de realisatie van duurzame energie dan Nederland. Slechts 6,6 procent van onze energie is hernieuwbaar opgewekt, tegen 17,5 procent gemiddeld in Europa. Voor die inhaalrace hebben we de zon hard nodig. Om de duurzame doelstellingen te realiseren willen we zo’n duizend vierkante kilometer zonnepanelen realiseren in ons land. Dat is een gebied ter grootte van het IJsselmeer, een ver-vijftig-voudiging van de huidige capaciteit. In ons land is ruimte schaars dus moeten we zonnepanelen slim integreren: dubbel gebruik maken van ruimte om een duurzame, aantrekkelijke en veilige leefomgeving te creëren en om het maatschappelijke enthousiasme hoog houden.

Zonnewegen bieden daarin grote kansen. Er is 900 km2 aan wegoppervlak in Nederland. Wegen lopen door, of verbinden gebieden waar energie gebruikt wordt. Met SolaRoad kan ons wegennet dus een grootschalige, decentrale bron van groene stroom worden, zonder extra ruimtebeslag, zonder hinder voor de omgeving, onzichtbaar opgewekt uit wegen die we toch nodig hebben.