Het SolaRoad wegdek voldoet aan alle eisen die aan wegdekken worden gesteld, ook aan die voor veiligheid. Het wegdek is bij TNO getoetst aan een uitgebreid validatieprotocol, dat in samenwerking tussen de beide provincies, TNO en Strukton Civiel is opgesteld. Stroefheid is hierin een belangrijk onderdeel.