Nee, SolaRoad is veilig voor weggebruikers. Het wegdek voldoet aan alle eisen ten aanzien van elektrische veiligheid. De gebruiker kan niet in aanraking komen met elektrische onderdelen. Bovendien zijn de spanningen in het wegdek laag. Mocht tijdens een calamiteit toch een elektrischonderdeel in het wegdek bloot komen te liggen, dan is er geen gevaar bij aanraking.