SolaRoad mikt primair op wegdekken en verhardingen waar het grootste deel van de tijd geen gebruik wordt gemaakt. Hier is de minste schaduwvorming en minimale slijtage door verkeer. Dit zijn bij uitstek voetpaden, fietspaden, kleinere wegen van gemeenten, provincies en waterschappen. Daar zit ook het meeste oppervlak: ca 120.000 km van de in totaal 140.000 km wegen in Nederland.

Maar ook in het rijkswegennet zijn volop kansen, denk aan vluchtstroken en verzorgingsplaatsen. Dit zijn ook de oppervlakten die Rijkswaterstaat primair aanmerkt als pilot-locaties voor zonnewegen.

Toepassing op de rijstroken van de snelwegen ligt voorlopig minder voor de hand, in verband met het intensieve gebruik, de hoge eisen die aan geluid en waterafvoer worden gesteld, in combinatie met het relatief kleine aandeel van het totale wegennet.