Uit de SolaRoad projecten sinds 2014 blijkt dat het SolaRoad wegdek ongeveer 25 – 30% minder energie oplevert dan een vergelijkbaar zonnepaneel met ideale oriëntatie op een dak. Dit komt door de horizontale oriëntatie, en de coating waaraan een deel van het licht wordt verstrooid. Daarnaast treedt er in de praktijk enige vervuiling op.