Zonneparken waar standaard zonnepanelen kunnen worden toegepast en geen enkele concessie gedaan hoeft te worden aan landschappelijke inpassing zullen energie altijd iets goedkoper kunnen opwekken dan SolaRoad. Maar dit gaat ten koste van veel kostbare landbouwgrond. Dat willen we niet.  Om die klimaatdoelen te halen moeten we slimmer omgaan met onze ruimte, en oppervlakken dubbel gebruiken. Zoals daken, gevels en wegen. Dat kost iets meer, maar houdt ons land leefbaar en mooi. Volgens onze gegevens kan SolaRoad op een maatschappelijk verantwoorde manier concurreren met zonneparken wanneer we de kosten met een factor 5 omlaag brengen. Dit kunnen we realiseren als overheden op grote schaal solar wegdekken gaan inkopen. Vanaf een continu-productie van enkele honderden kilometers per jaar wordt de total cost of ownership van een SolaRoad wegdek vergelijkbaar met die  van een conventioneel wegdek.