De oorzaak voor het ontstaan van de schade is het ontbreken van een goede hechting tussen het zonnepaneel (inclusief toplaag) en het onderliggende beton van de SolaRoad-elementen. Hoewel de zonnepanelen direct na productie onbedoeld aan het beton vastzitten, begint vanaf dat moment een proces, in eerste instantie op kleine schaal en voor het oog niet zichtbaar, waarin het zonnepaneel geleidelijk loslaat van het beton. Dit proces treedt op onder gewone buitencondities, ook zonder belastingen door verkeer. De snelheid waarmee dit proces verloopt verschilt sterk van plaats tot plaats. Naarmate de onthechte plekken groter worden, kunnen (kleine) vervormingen van en bewegingen in het zonnepaneel gaan optreden, onder invloed van temperatuurschommelingen. Als er dan (zware) voertuigen overheen rijden ontstaan schades zoals in de pilot-projecten zijn geconstateerd.