Eerste inzichten uit de pilot projecten in provincies Noord- en Zuid-Holland

Op 7 maart is op twee locaties in de provincies Noord- en Zuid-Holland een proef gestart met in totaal 150 meter zonnewegdek voor zwaar verkeer: 100 meter busbaan bij Spijkenisse en 50 meter parallelweg bij Schiphol. Doel van deze proefvakken is om kennis en ervaring op te doen waarmee de toegepaste SolaRoad technologie kan worden doorontwikkeld tot een commercieel en opschaalbaar product. Er is in korte tijd veel geleerd.

Op de eerste plaats zijn aan de busbaan bij Spijkenisse metingen geluidsmetingen en rolweerstandsmetingen uitgevoerd. Beide metingen laten gunstige resultaten zien voor het SolaRoad wegdek.

Daarnaast zijn bij beide pilot projecten een week na de opening beschadigingen aan het wegdek geconstateerd. Uit het onderzoek naar de oorzaak (Root Cause Analysis) blijkt dat het zonnepaneel met toplaag loslaat van het onderliggende beton van de SolaRoad-elementen. Ter plaatse van de onthechting van het zonnepaneel treedt na verloop van tijd vervorming op onder invloed van temperatuurvariaties, waarbij onder fysieke belasting van zwaar verkeer verdere schade ontstaat.

Op basis van deze inzichten neemt SolaRoad de interface tussen het beton en de PV-module onder de loep en werkt aan oplossingen om de onthechting op deze interface tegen te gaan. De ontwikkelde oplossingen zullen eerst in nieuwe proefvakken met licht verkeer worden getest. Bij positieve resultaten komt toepassing op proefvakken voor zwaar verkeer, op busbanen of parallelwegen weer in beeld.