Toekomst

Een schat aan oppervlak

De verwachting is dat SolaRoad over circa vijf jaar een marktrijp product heeft. De terugverdientijd van de extra kosten zal dan met 15 jaar nog steeds wel hoger liggen dan die van 7 tot 8 jaar voor PV-panelen op daken. Maar omdat je bij wegen met heel andere typen opdrachtgevers te maken hebt, hoeft dat geen probleem te zijn. Het consortium verwacht dat overheden (provincies en gemeentes) bereid zijn om dergelijke investeringen te doen omdat ze daarmee een forse bijdrage kunnen leveren aan hun doelstellingen om meer duurzame energie op te wekken. Van de 140.000 kilometer weg in Nederland bestaat 120.000 km uit kleinere wegen in beheer bij gemeenten en provincies. Zij hebben dus een schat aan oppervlak in beheer dat we een tweede functie kunnen geven, zonder enige vorm van hinder voor de weggebruiker of de omgeving.

_DSC8910_kinderenvanboven2