Het consortium

Bijzonder aan SolaRoad is dat het door een ‘gouden driehoek’ wordt ontwikkeld. Markt, kennisinstellingen en overheid komen gezamenlijk tot innovatie: TNO, provincie Noord-Holland, Dynniq en Ooms Civiel zijn de partijen die samen het consortium vormen dat SolaRoad ontwikkelt.


StendeWit3

Sten de Wit, woordvoerder SolaRoad en innovator bij TNO:

‘Co-creatie werkt om te komen tot innovatie. Nu al is gebleken dat de partners elkaar vooruit kunnen helpen, elk met hun eigen expertise, mogelijkheden en contacten. Samen creëren ze draagvlak in het bedrijfsleven, bij kennisinstellingen en in de politiek. En samen zorgen ze voor financiering om de techniek mogelijk te maken.’

Lees hier het interview met Sten de Wit


PaulRutte

Paul Rutte, projectmanager Innovations van de provincie Noord-Holland:

‘De provincie neemt voor anderhalf miljoen euro deel in SolaRoad en is daarmee veruit de grootste geldschieter. Vooralsnog hebben het Provinciaal Bestuur en de Staten hiermee hun vertrouwen gegeven en de mogelijkheden van SolaRoad gezien en gesteund. Het is de grootste deelname van de provincie tot nu toe. Een duidelijker bestuurlijk commitment is nauwelijks voorstelbaar.’

Lees hier het interview met Paul Rutte


JanHendrikKremer

Jan Hendrik Kremer, projectleider bij Dynniq:

‘Deelname van Dynniq aan SolaRoad betekent participatie in een project dat in potentie veel elektrische energie kan opleveren, waarbij ook nog een aanzienlijke CO2-reductie wordt gerealiseerd. Nu al zien we serieuze belangstelling vanuit Denemarken en Duitsland, maar de echte resultaten zullen vooral op langere termijn zichtbaar worden.’

Lees hier het interview met Jan Hendrik Kremer


AriandeBondt2

Arian de Bondt, directeur Ooms Civiel:

‘Wij geloven in de toekomst van infrastructuur als middel om energie op te wekken. In het verleden hebben wij het initiatief genomen om warmte/koude uit wegdekken te winnen, nu zijn we betrokken bij de volgende stap: elektriciteit. Het zal een kwestie van doorzettingsvermogen en geduld zijn om tot een marktrijp concept te komen. De pilot is de eerste grote stap in die richting.’

Lees hier het Interview Arian de Bondt


WimvdPoel

Wim van der Poel, projectmanager bij TNO:

‘Met SolaRoad maken we dubbel gebruik van infrastructuur: wegen krijgen naast een mobiliteitsfunctie nu ook een (duurzame) energiefunctie. SolaRoad is een startpunt. We wekken de energie daar op waar het nodig is. Dat we die energie straks gebruiken voor het opladen van elektrische auto’s terwijl ze rijden, is een mooie droom die wellicht realiteit gaat worden. SolaRoad als opstap richting een gesloten ecosysteem. Van mobiliteit via energie weer naar mobiliteit – zo is de cirkel rond.’

Lees hier het Interview met Wim van der Poel