De SolaRoad Kit

SolaRoad als zonnefietspad is wereldwijd bekend. In 2014 werd deze innovatie als proeftracé in Krommenie gelanceerd. Sindsdien is SolaRoad uitgebreid getest en verbeterd. Om aan de vraag uit binnen- en buitenland naar SolaRoad te kunnen voldoen is er nu de SolaRoad Kit: vier elementen SolaRoad met een oppervlakte van ca. 10m2 en daardoor voor overheden en bedrijven eenvoudig aan te schaffen en eventueel later uit te breiden. De provincie Groningen is de eerste afnemer van deze innovatie en gaat hem gebruiken in een multifunctionele bank met oplaadpunten voor elektrische fietsen, een mobiele telefoon of een tablet. De naam van deze toepassing is STOPcontact. Rond april 2017 plaatst de provincie de bank in BlauweStad, een waterrijk natuur- en woongebied ten oosten van de stad Groningen.

SolaRoad Kit

Over de SolaRoad Kit
De SolaRoad Kit bestaat uit vier elementen van ca. 2,5 x 3,5 meter. De SolaRoad Kit levert ca. 3500 kWh per jaar op, dit is genoeg energie voor een gemiddeld huishouden voor 1 jaar. Voor een bedrijventerrein, erf, plein, fietspad of wandelpad is de SolaRoad een innovatieve en duurzame energieoplossing. De kit kan energie leveren voor bijvoorbeeld wegverlichting, verlichting van een etalage, verwarming, een wifi punt of zoals nu in Groningen: als oplaadmogelijkheid voor elektrische fietsen of mobiele telefoons.

Bijdragen aan een duurzame toekomst
De SolaRoad Kit is geschikt voor iedereen die wil bijdragen aan CO2-reductie en de klimaatdoelstellingen en die het belangrijk vindt om een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst. Ook past de kit goed bij Smart City en Smart Charging doelstellingen.

Neem voor meer informatie contact op via solaroadkit@solaroad.nl

Klik hier voor de SolaRoad Kit flyer:
SolaRoadKit-flyer-A5-DEF