In de 5 SolaRoad projecten op fietspaden blijkt tot nu toe dat vervuiling een beperkte invloed heeft op de energie-opbrengst. Vuil dat zich op het wegdek verzamelt wordt er bij een regenbui weer vanaf gespoeld. Ook blijkt het blad van bomen zich minder goed te hechten aan het SolaRoad oppervlak dan aan bijvoorbeeld asfalt. De mate van vervuiling bij toepassing in reguliere wegen en de invloed daarvan op de energieopbrengst zal blijken uit de projecten die nu in gebruik worden genomen.