Nieuw: project PV4Roads

Haarlem, 27 maart 2017

De eerste 70 meter SolaRoad werden in 2014 in Krommenie door Minister Kamp geopend. Dat was wereldnieuws want het was de allereerste openbare weg met geïntegreerde zonnecellen. De succesvolle SolaRoad-pilot is inmiddels uitgebreid met 20 meter nieuwe technologie.

Om de Nederlandse voorsprong op het gebied van solar wegdekken verder uit te bouwen is het TKI Urban-Energie-project PV4Roads gestart. In dit project werkt SolaRoad samen met een aantal partijen aan de volgende generatie van zonne-energie opwekkende wegen. Dit zal resulteren in een aantal prototypen voor reguliere wegen (auto, bus, etc) die in nieuwe pilotprojecten kunnen worden beproefd. Het PV wegdek wordt zo vormgegeven dat het op grote schaal industrieel geproduceerd kan worden. Het project wordt financieel ondersteund door de Topsector Energie.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Sten de Wit, sten.dewit@tno.nl

Mijlpalen 2016

SolaRoad is volop bezig met nieuwe plannen en ontwikkelingen voor 2017 en verder. Maar vandaag kijken we nog even terug op een aantal bijzondere gebeurtenissen uit 2016:

– De Californische wegbeheerder Caltrans en de provincie Noord-Holland tekenden op 29 maart 2016 een intentieverklaring om samen te werken aan een nieuw pilotproject voor opwekking van zonnestroom uit wegdekken. De beoogde locatie ligt in Lebec, Kern County.
– Het SolaRoad proeftracé dat sinds 2014 in Krommenie ligt, werd in het najaar van 2016 verlengd met 20 meter. Het nieuwe stuk bestaat uit een verbeterde elementen waarmee nieuwe testen zullen worden gedaan.
– SolaRoad won the Vivaio Award ‘the for best visionary project of the year in Europe’
– BBC Horizons maakte een film over SolaRoad en zond deze uit op 30 oktober 2016
– David Wolfe, een online publicist, maakte een filmpje over 7 redenen waarom Nederland een topland is. SolaRoad werd genoemd als een van die redenen. Het filmpje bereikte miljoenen.
De SolaRoad Kit werd gelanceerd: 10 meter SolaRoad dat bedrijven en overheden kunnen bestellen voor hun eigen stukje energie-opwekkend wegdek. De Provincie Groningen is de eerste die de SolaRoad Kit afneemt, gekoppeld aan een ‘smart’ bankje met de naam STOPcontact. Dit wordt geplaatst in Blauwestad in april 2017.

Decembernieuws: de SolaRoad Kit en de Franse ‘Route Solaire’

22 december 2016
SolaRoad feliciteert Wattway met de opening van de 1 kilometer ‘route solaire’ in Normandië. Het is goed om te zien dat waar SolaRoad in 2009 mee begon, wereldwijd navolging krijgt. Er is een markt voor solar wegen aan het ontstaan en deze wordt nu door meer spelers ontwikkeld.
SolaRoad heeft inmiddels al sinds 2014 praktijkervaring in de openbare weg met het fietspad in Krommenie. Er is veel geleerd en deze leerervaringen zijn verwerkt in een update van het product, dat sinds oktober 2016 op de weg ligt. Vervolgprojecten op fietspaden én reguliere wegdekken, in Nederland en in de VS, staan gepland vanaf 2017.

19 december 2016
SolaRoad is nu ook voor kleinere oppervlakten beschikbaar als SolaRoad Kit. De provincie Groningen is de eerste afnemer van deze innovatie en gaat hem gebruiken in een multifunctionele bank met oplaadpunten voor elektrische fietsen, een mobiele telefoon of een tablet. De naam van deze toepassing is STOPcontact. Rond april 2017 plaatst de provincie de bank in BlauweStad, een waterrijk natuur- en woongebied ten oosten van de stad Groningen.

Gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland:
“Geweldig om te zien dat de succesvolle SolaRoad door de provincie Groningen wordt opgepakt. Ik feliciteer de provincie Groningen graag van harte met de aanschaf van de eerste SolaRoad Kit ter wereld!”
Meer informatie over de SolaRoad Kit:
https://www.solaroad.nl/blog/projecten/solaroad-kit/
Bekijk hier het persbericht:
http://eepurl.com/ct7GHP

 

 

 

 

Werkzaamheden SolaRoad fietspad

Haarlem, 10 oktober 2016

Het SolaRoad fietspad in Krommenie wordt dit najaar met 20 meter verlengd. De elementen die worden toegevoegd zijn een verbeterde versie van de elementen die in 2014 zijn geplaatst. De verlenging is onderdeel van de driejarige pilot en zal nieuwe testresultaten opleveren.

Voor het plaatsen van de extra SolaRoad-elementen is het fietspad van maandag 17 oktober 07.00 uur tot dinsdag 18 oktober 16.00 uur 2016 afgesloten. Fietsers en bromfietsers worden omgeleid. Van de provinciale weg N203 langs het fietspad wordt een halve rijbaan afgezet voor het werkverkeer.

Voor vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers bellen naar het Servicepunt Provincie Noord-Holland via 0800- 0200600 (gratis).
Voor vragen over SolaRoad kunt u contact opnemen met de woordvoerder Sten de Wit via sten.dewit@solaroad.nl of tel. 06 12021647.