SolaRoad op IE2018 in Rotterdam

 

Tijdens de Innovation Expo 2018 in Rotterdam presenteert Rijkswaterstaat op 4 oktober, samen met markt- en kennispartners, de ‘Weg van de toekomst’. Lopend over deze weg ervaart de bezoeker hoe een snelweg er in 2020, 2030, 2040 en 2050 uitziet. SolaRoad, het wegdek dat zonlicht omzet in elektriciteit, is hier uiteraard bij.

Kijk voor meer informatie over het event en aanmelden op de website van de IE2018.

 

SolaRoad gezien als katalysator voor duurzame omgeving


Begin volgend jaar legt SolaRoad voor de provincie Zuid-Holland een zonnewegdek aan op de busbaan langs de Groene Kruisweg in Spijkenisse. Het betreft een van de proeven om te kijken of SolaRoad ook kan worden toegepast voor zwaar verkeer. Aangespoord door dit project hebben ondernemers van het naastgelegen bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering en gemeente Nissewaard besloten om het gehele terrein versneld energieneutraal te maken.

Duurzaam bedrijventerrein
In het project ‘Duurzame Innovatieve Mobiliteit Energie HUB Nissewaard’ werken ondernemers, overheid en onderwijs samen om onder andere een zonnewegdek, decentrale energieopslag en een opstap- en laadfaciliteit voor duurzaam vervoer te realiseren. De bedrijven langs de busbaan zien ook allerlei mogelijkheden om de aanwezige bushalte beter te gebruiken als toegangspoort naar hun bedrijven. Dan kunnen ook voorzieningen voor de overstappende busreizigers worden aangeboden in het kader van bereikbaarheid op de laatste kilometer.

Langlopende samenwerking
Alle partners ondertekenden op 14 september jl. een intentieverklaring en committeerden zich aan verdere samenwerking, het delen van kennis en het uitdragen van de duurzame resultaten van de DIME HUB in de komende periode. Vanuit het programma Energietransitie in Mobiliteit en Infrastructuur verduurzaamt provincie Zuid-Holland haar eigen wegen en vervoer en stimuleert het andere partijen om daaraan mee te doen.

Iedereen draagt steentje bij
Gedeputeerde Floor Vermeulen: “Een project als SolaRoad lukt alleen als partijen op een creatieve manier samenwerken. In dit geval de provincie, de gemeente en de aannemer. Het is natuurlijk ook gewoon leuk om op deze manier aan de weg te timmeren. Met een beetje fantasie zou je het een Weg naar de Toekomst kunnen noemen, met een knipoog naar het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat. Hoewel de echte stroomopwekking nog moet beginnen, kunnen we nu al zeggen dat het proefproject heeft veel energie losgemaakt bij de gemeente Nissewaard en ondernemers van Duurzaam Bedrijventerrein Nissewaard. Energie om zelf initiatieven te ontwikkelen. Zo draagt iedereen zijn steentje bij.”

Resultaten pilot SolaRoad Krommenie veelbelovend

De proef met het SolaRoad zonnewegdek op het fietspad bij Krommenie heeft waardevolle resultaten opgeleverd. De energieopbrengst is hoger dan aanvankelijk verwacht, het wegdek functioneert als een gewoon wegdek en blijkt prima te beheren. Ten aanzien van de technologie zijn belangrijke lessen geleerd. Zo hebben een aantal schades aan de toplaag van het fietspad geleid tot gerichte verbetering hiervan. De komende tijd zal de robuustheid en duurzaamheid van de toplaag verder worden geoptimaliseerd in de ontwikkeling naar grootschalige toepassing van SolaRoad.

Meer weten over de belangrijkste lessen van de pilot Krommenie? 
Download hier het Factsheet_Resultaten_SolaRoad_Krommenie

SolaRoad 2017 biker

SolaRoad voor energieneutrale LED-verlichting in Haaksbergen

SolaRoad wordt nu ook toegepast op een bedrijventerrein in de gemeente Haaksbergen. De SolaRoad Kit wordt 29 mei a.s. aangelegd en voedt de openbare verlichting op het terrein en een LED-scherm, waardoor deze energieneutraal wordt. De gemeente Haaksbergen is voornemens om van het nieuwe bedrijventerrein Stepelerveld ’het groenste bedrijvenpark van Nederland’ te maken. Voor de infrastructuur van het bedrijventerrein worden dan ook alleen duurzame oplossingen toegepast.

Wethouder duurzaamheid Ellen Prent: “Onze duurzaamheidsambitie voor het Stepelerveld is duidelijk. Bij het groenste bedrijvenpark van het land hoort ook de groenste oplossing op het gebied van wegenbouw. Daarom hebben wij in Haaksbergen gekozen voor SolaRoad.”

Bijdragen aan een duurzame toekomst
De SolaRoad Kit is een 10 meter lang stroomopwekkend wegoppervlak, dat op vele plaatsen toegepast kan worden, denk aan een bedrijventerrein, een erf, plein, fiets- of wandelpad. De Kit is geschikt voor iedere organisatie die een bijdrage wil leveren aan CO2-reductie, klimaatdoelstellingen en zich in wil zetten voor een duurzame toekomst. Ook draagt de Kit bij aan Smart City en Smart Charging doelstellingen. De SolaRoad Kit is eerder toegepast in combinatie met een bank in de provincie Groningen, waarbij de bank dient als oplaadmogelijkheid voor elektrische fietsen of mobiele telefoons. In Frankrijk wordt een fietspad en een rotonde verlicht door middel van de SolaRoad Kit.

Uitvoering
SolaRoad is één van de duurzame toepassingen in de ontwikkeling van het bedrijventerrein Stepelerveld in Haaksbergen. De ontwikkeling van het bedrijventerrein is een initiatief van de gemeente Haaksbergen. De werkzaamheden op het bedrijventerrein worden uitgevoerd door Reef Infra.

Nieuwe pilot SolaRoad voor zwaar verkeer in Noord-Holland

Na de succesvolle pilot op het fietspad in Krommenie wordt er binnenkort een nieuwe pilot gestart. In de pilot wordt gekeken naar de gedragingen van het wegdek voor zwaar verkeer. Op 13 februari 2018 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland het besluit genomen om deze pilot te gaan starten. Op dit moment is de provincie samen met de gemeente Haarlemmermeer en op zoek naar een geschikte locatie om zwaar verkeer over SolaRoad heen te laten rijden. De pilot moet ook uitwijzen wat een zonnewegdek betekent voor het dagelijks beheer en onderhoud van de weg. Bovendien wordt gekeken hoe de energieopbrengst kan worden gemaximaliseerd. Het nieuwe testvak op de openbare weg wordt gefaseerd ingericht, waarbij gewerkt wordt met verschillende materialen.

SolaRoad gaat de grens over

Een wegdek waarover je niet alleen kunt rijden, maar dat ook duurzame energie produceert. Dat is SolaRoad: een innovatie van TNO, Strukton Civiel, Provincie Noord-Holland en Dynniq. Inmiddels is het systeem marktrijp, zeker nu de SolaRoad Kit toepassingen in de infrastructuur snel en eenvoudig maakt. In Frankrijk levert een SolaRoad Kit in een fietspad al elektriciteit aan de verlichting van een verkeersrotonde.

Klik op de link voor het hele artikel:
https://time.tno.nl/nl/artikelen/van-frankrijk-tot-californie-energieopwekkend-wegdek-gaat-de-grens-over/

SolaRoad slaat internationaal de vleugels uit

Haarlem, 3 juli 2017

De belangstelling voor SolaRoad vanuit het buitenland groeit. We zijn in vergevorderde gesprekken met de staat Californië en de wegbeheerder daar. Verder heeft de onlangs in Groningen in gebruik genomen SolaRoad Kit de aandacht getrokken in Frankrijk.

“Climate is big business”. Daarover zijn de Nederlandse regering en de staat Californië het volledig eens. Dat bleek tijdens de klimaatmissie eind mei onder leiding van staatssecretaris Sharon Dijksma van IenM, waaraan ook SolaRoad deelnam. De bewindsvrouw noemde SolaRoad in haar toespraak expliciet als voorbeeld van een Nederlandse innovatie die een bijdrage levert aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Het enthousiasme voor ons concept van de kant van de autoriteiten in de zesde economie ter wereld is onverminderd groot. In gesprekken met milieuminister Matt Rodriguez en wegbeheerder Caltrans hebben we de voortgang besproken van de beoogde pilot in Kern County ten noorden van Los Angeles. Daar is het de bedoeling zo’n honderd meter weg bij een parkeerplaats uit te rusten met onze technologie. SolaRoad past naadloos in het streven van Caltrans om zonne-energie op te wekken uit weginfrastructuur. Voet aan de grond in Californië, een staat die wereldwijd voorop wil lopen als het gaat om verduurzaming, betekent een belangrijke stap in het vermarkten van SolaRoad.

Het blijft overigens niet bij de VS. Ook een Franse partij heeft belangstelling getoond en enkele exemplaren van de SolaRoad Kit besteld. Dit kant-en-klare product bestaat uit vier elementen van 2,5 x 3,5 meter en is geschikt voor fiets- of wandelpad, plein, erf of bedrijventerrein. De kit levert zo’n 3.500 kWh per jaar op, vergelijkbaar met wat een huishouden in een jaar verbruikt. De opgewekte elektriciteit is te gebruiken voor onder meer wegverlichting, verkeerslichten of als oplaadpunt.

De primeur heeft Groningen: daar is medio juni in Blauwestad de slimme bank ‘STOPcontact’ in gebruik genomen, gevoed door het wegdek van de SolaRoad Kit. Hier kunnen fietsers of wandelaars hun tablet, telefoon of fiets ‘bijtanken’

Om de voorsprong van ons land op het gebied van solar wegdekken verder uit te bouwen is het TKI Urban-Energie-project PV4Roads begonnen. In dit project werkt TNO samen met Strukton Civiel, Vlaq Groep, Heliox, Kameleon Solar, EV Consult en netbeheerder Alliander aan de volgende generatie van zonne-energie opwekkende wegen. Dat gaat prototypen voor autowegen opleveren die we in 2018 in de praktijk gaan beproeven.

Door het ontwerp van de bewezen SolaRoad technologie te optimaliseren gaat het rendement omhoog, de kosten omlaag en brengen we productie op industriële schaal versneld dichterbij. Dat is nodig om veel meer wegdek met de technologie uit te rusten. Ons land telt 120.000 kilometer kleine wegen, in beheer bij gemeenten en provincies. Dat is twee keer zoveel oppervlak als we aan daken hebben. Vergeleken met zonnepanelen is de potentie van solar wegen dus enorm. Bovendien is SolaRoad wegdek visueel prima te integreren in de omgeving. Met binnen- en buitenlandse overheden als launching customer stimuleren we nieuwe bedrijvigheid en maken we SolaRoad tot een commercieel succes. Goed nieuws voor milieu en economie.

http://www.climateisbigbusiness.com/default.aspx

https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2016/3/solaroad-goes-california/

https://www.solaroad.nl/blog/2017/06/16/solaroadingroningen/

SolaRoad geselecteerd voor Making Waves innovatie-event

Haarlem, 29 juni 2017

SolaRoad is geselecteerd als een van de drie innovaties die mogelijk op 7 september a.s. tijdens het Making Waves event op de Afsluitdijk gepresenteerd mag worden (https://makingwavesnl.nl). Tijdens dit high level event kunnen inspirerende innovaties zich presenteren aan een internationaal publiek van beslissers, beleidsmakers en experts. Sprekers zijn onder andere voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan en demissionair minister van Infrastructuur & Milieu, Melanie Schulz. De winnende innovatie mag meedoen aan de finale van de Ideas from Europe competitie (www.ideasfrom.eu).
Making Waves is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken en heeft als doel innovaties verder te helpen. Het gaat daarbij om innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken over de grenzen van sectoren heen. De categorieën zijn: Water, Food & Health, Energy & Transport, Environment & Raw Materials, Innovative Society & Security.
Rijkswaterstaat heeft als partner van Making Waves gezocht naar innovaties in de categorie Energy & Transport. SolaRoad is uiteindelijk geselecteerd voor een mogelijke podiumplaats tijdens Making Waves op 7 september.

SolaRoad nu ook in Groningen

Op 16 juni is in het Groningse Blauwestad de eerste SolaRoad Kit in gebruik genomen, een nieuwe toepassing van SolaRoad. De SolaRoad Kit levert energie aan een slimme bank waarmee je een telefoon, tablet of elektrische fiets kunt opladen. De bank heet STOPcontact. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen en wethouder Ricky van den Aker van de gemeente Oldambt namen de duurzame bank in gebruik.

Het STOPcontact is een multifunctionele bank die bestaat uit een slimme en groene combinatie van producten van drie partijen: SolaRoad, Dr. Ten en deFine-it. De energie die door de SolaRoad Kit wordt opgewekt wordt opgeslagen in twee zeezoutaccu’s. Deze accu’s zitten verpakt in een multifunctionele bank. De bank heeft een stopcontact voor het opladen van bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet. Daarnaast zijn er vier oplaadpunten in een fietsenrek voor de elektrische fiets. Ook heeft de bank een digitaal informatiescherm. De technologie in de bank wordt door deFine-it met elkaar verbonden.
Gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland is blij dat SolaRoad nu ook in Groningen wordt toegepast. “Geweldig om te zien dat de succesvolle SolaRoad door de provincie Groningen wordt opgepakt. Ik feliciteer de provincie Groningen graag van harte met de aanschaf van de eerste SolaRoad Kit ter wereld!”

De SolaRoad Kit
De SolaRoad Kit is een nieuwe ontwikkeling van SolaRoad en bestaat uit vier betonelementen van ongeveer 2,8 x 3,5 meter met daarin zonnepanelen. De SolaRoad Kit levert ca. 3500 kWh per jaar op, dit is genoeg energie voor een gemiddeld huishouden voor één jaar. De kit kan energie leveren voor bijvoorbeeld wegverlichting, verlichting van een etalage, verwarming, een wifi- punt of een oplaadpunt voor elektrische fietsen of mobiele telefoons

Nieuw: project PV4Roads

Haarlem, 27 maart 2017

De eerste 70 meter SolaRoad werden in 2014 in Krommenie door Minister Kamp geopend. Dat was wereldnieuws want het was de allereerste openbare weg met geïntegreerde zonnecellen. De succesvolle SolaRoad-pilot is inmiddels uitgebreid met 20 meter nieuwe technologie.

Om de Nederlandse voorsprong op het gebied van solar wegdekken verder uit te bouwen is het TKI Urban-Energie-project PV4Roads gestart. In dit project werkt SolaRoad samen met een aantal partijen aan de volgende generatie van zonne-energie opwekkende wegen. Dit zal resulteren in een aantal prototypen voor reguliere wegen (auto, bus, etc) die in nieuwe pilotprojecten kunnen worden beproefd. Het PV wegdek wordt zo vormgegeven dat het op grote schaal industrieel geproduceerd kan worden. Het project wordt financieel ondersteund door de Topsector Energie.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Sten de Wit, sten.dewit@tno.nl