Nieuwe pilot SolaRoad voor zwaar verkeer in Noord-Holland

Na de succesvolle pilot op het fietspad in Krommenie wordt er binnenkort een nieuwe pilot gestart. In de pilot wordt gekeken naar de gedragingen van het wegdek voor zwaar verkeer. Op 13 februari 2018 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland het besluit genomen om deze pilot te gaan starten. Op dit moment is de provincie samen met de gemeente Haarlemmermeer en op zoek naar een geschikte locatie om zwaar verkeer over SolaRoad heen te laten rijden. De pilot moet ook uitwijzen wat een zonnewegdek betekent voor het dagelijks beheer en onderhoud van de weg. Bovendien wordt gekeken hoe de energieopbrengst kan worden gemaximaliseerd. Het nieuwe testvak op de openbare weg wordt gefaseerd ingericht, waarbij gewerkt wordt met verschillende materialen.

SolaRoad gaat de grens over

Een wegdek waarover je niet alleen kunt rijden, maar dat ook duurzame energie produceert. Dat is SolaRoad: een innovatie van TNO, Strukton Civiel, Provincie Noord-Holland en Dynniq. Inmiddels is het systeem marktrijp, zeker nu de SolaRoad Kit toepassingen in de infrastructuur snel en eenvoudig maakt. In Frankrijk levert een SolaRoad Kit in een fietspad al elektriciteit aan de verlichting van een verkeersrotonde.

Klik op de link voor het hele artikel:
https://time.tno.nl/nl/artikelen/van-frankrijk-tot-californie-energieopwekkend-wegdek-gaat-de-grens-over/

SolaRoad slaat internationaal de vleugels uit

Haarlem, 3 juli 2017

De belangstelling voor SolaRoad vanuit het buitenland groeit. We zijn in vergevorderde gesprekken met de staat Californië en de wegbeheerder daar. Verder heeft de onlangs in Groningen in gebruik genomen SolaRoad Kit de aandacht getrokken in Frankrijk.

“Climate is big business”. Daarover zijn de Nederlandse regering en de staat Californië het volledig eens. Dat bleek tijdens de klimaatmissie eind mei onder leiding van staatssecretaris Sharon Dijksma van IenM, waaraan ook SolaRoad deelnam. De bewindsvrouw noemde SolaRoad in haar toespraak expliciet als voorbeeld van een Nederlandse innovatie die een bijdrage levert aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Het enthousiasme voor ons concept van de kant van de autoriteiten in de zesde economie ter wereld is onverminderd groot. In gesprekken met milieuminister Matt Rodriguez en wegbeheerder Caltrans hebben we de voortgang besproken van de beoogde pilot in Kern County ten noorden van Los Angeles. Daar is het de bedoeling zo’n honderd meter weg bij een parkeerplaats uit te rusten met onze technologie. SolaRoad past naadloos in het streven van Caltrans om zonne-energie op te wekken uit weginfrastructuur. Voet aan de grond in Californië, een staat die wereldwijd voorop wil lopen als het gaat om verduurzaming, betekent een belangrijke stap in het vermarkten van SolaRoad.

Het blijft overigens niet bij de VS. Ook een Franse partij heeft belangstelling getoond en enkele exemplaren van de SolaRoad Kit besteld. Dit kant-en-klare product bestaat uit vier elementen van 2,5 x 3,5 meter en is geschikt voor fiets- of wandelpad, plein, erf of bedrijventerrein. De kit levert zo’n 3.500 kWh per jaar op, vergelijkbaar met wat een huishouden in een jaar verbruikt. De opgewekte elektriciteit is te gebruiken voor onder meer wegverlichting, verkeerslichten of als oplaadpunt.

De primeur heeft Groningen: daar is medio juni in Blauwestad de slimme bank ‘STOPcontact’ in gebruik genomen, gevoed door het wegdek van de SolaRoad Kit. Hier kunnen fietsers of wandelaars hun tablet, telefoon of fiets ‘bijtanken’

Om de voorsprong van ons land op het gebied van solar wegdekken verder uit te bouwen is het TKI Urban-Energie-project PV4Roads begonnen. In dit project werkt TNO samen met Strukton Civiel, Vlaq Groep, Heliox, Kameleon Solar, EV Consult en netbeheerder Alliander aan de volgende generatie van zonne-energie opwekkende wegen. Dat gaat prototypen voor autowegen opleveren die we in 2018 in de praktijk gaan beproeven.

Door het ontwerp van de bewezen SolaRoad technologie te optimaliseren gaat het rendement omhoog, de kosten omlaag en brengen we productie op industriële schaal versneld dichterbij. Dat is nodig om veel meer wegdek met de technologie uit te rusten. Ons land telt 120.000 kilometer kleine wegen, in beheer bij gemeenten en provincies. Dat is twee keer zoveel oppervlak als we aan daken hebben. Vergeleken met zonnepanelen is de potentie van solar wegen dus enorm. Bovendien is SolaRoad wegdek visueel prima te integreren in de omgeving. Met binnen- en buitenlandse overheden als launching customer stimuleren we nieuwe bedrijvigheid en maken we SolaRoad tot een commercieel succes. Goed nieuws voor milieu en economie.

http://www.climateisbigbusiness.com/default.aspx

https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2016/3/solaroad-goes-california/

http://www.solaroad.nl/blog/2017/06/16/solaroadingroningen/

SolaRoad geselecteerd voor Making Waves innovatie-event

Haarlem, 29 juni 2017

SolaRoad is geselecteerd als een van de drie innovaties die mogelijk op 7 september a.s. tijdens het Making Waves event op de Afsluitdijk gepresenteerd mag worden (https://makingwavesnl.nl). Tijdens dit high level event kunnen inspirerende innovaties zich presenteren aan een internationaal publiek van beslissers, beleidsmakers en experts. Sprekers zijn onder andere voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan en demissionair minister van Infrastructuur & Milieu, Melanie Schulz. De winnende innovatie mag meedoen aan de finale van de Ideas from Europe competitie (www.ideasfrom.eu).
Making Waves is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken en heeft als doel innovaties verder te helpen. Het gaat daarbij om innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken over de grenzen van sectoren heen. De categorieën zijn: Water, Food & Health, Energy & Transport, Environment & Raw Materials, Innovative Society & Security.
Rijkswaterstaat heeft als partner van Making Waves gezocht naar innovaties in de categorie Energy & Transport. SolaRoad is uiteindelijk geselecteerd voor een mogelijke podiumplaats tijdens Making Waves op 7 september.

SolaRoad nu ook in Groningen

Op 16 juni is in het Groningse Blauwestad de eerste SolaRoad Kit in gebruik genomen, een nieuwe toepassing van SolaRoad. De SolaRoad Kit levert energie aan een slimme bank waarmee je een telefoon, tablet of elektrische fiets kunt opladen. De bank heet STOPcontact. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen en wethouder Ricky van den Aker van de gemeente Oldambt namen de duurzame bank in gebruik.

Het STOPcontact is een multifunctionele bank die bestaat uit een slimme en groene combinatie van producten van drie partijen: SolaRoad, Dr. Ten en deFine-it. De energie die door de SolaRoad Kit wordt opgewekt wordt opgeslagen in twee zeezoutaccu’s. Deze accu’s zitten verpakt in een multifunctionele bank. De bank heeft een stopcontact voor het opladen van bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet. Daarnaast zijn er vier oplaadpunten in een fietsenrek voor de elektrische fiets. Ook heeft de bank een digitaal informatiescherm. De technologie in de bank wordt door deFine-it met elkaar verbonden.
Gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland is blij dat SolaRoad nu ook in Groningen wordt toegepast. “Geweldig om te zien dat de succesvolle SolaRoad door de provincie Groningen wordt opgepakt. Ik feliciteer de provincie Groningen graag van harte met de aanschaf van de eerste SolaRoad Kit ter wereld!”

De SolaRoad Kit
De SolaRoad Kit is een nieuwe ontwikkeling van SolaRoad en bestaat uit vier betonelementen van ongeveer 2,8 x 3,5 meter met daarin zonnepanelen. De SolaRoad Kit levert ca. 3500 kWh per jaar op, dit is genoeg energie voor een gemiddeld huishouden voor één jaar. De kit kan energie leveren voor bijvoorbeeld wegverlichting, verlichting van een etalage, verwarming, een wifi- punt of een oplaadpunt voor elektrische fietsen of mobiele telefoons

Nieuw: project PV4Roads

Haarlem, 27 maart 2017

De eerste 70 meter SolaRoad werden in 2014 in Krommenie door Minister Kamp geopend. Dat was wereldnieuws want het was de allereerste openbare weg met geïntegreerde zonnecellen. De succesvolle SolaRoad-pilot is inmiddels uitgebreid met 20 meter nieuwe technologie.

Om de Nederlandse voorsprong op het gebied van solar wegdekken verder uit te bouwen is het TKI Urban-Energie-project PV4Roads gestart. In dit project werkt SolaRoad samen met een aantal partijen aan de volgende generatie van zonne-energie opwekkende wegen. Dit zal resulteren in een aantal prototypen voor reguliere wegen (auto, bus, etc) die in nieuwe pilotprojecten kunnen worden beproefd. Het PV wegdek wordt zo vormgegeven dat het op grote schaal industrieel geproduceerd kan worden. Het project wordt financieel ondersteund door de Topsector Energie.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Sten de Wit, sten.dewit@tno.nl

Mijlpalen 2016

SolaRoad is volop bezig met nieuwe plannen en ontwikkelingen voor 2017 en verder. Maar vandaag kijken we nog even terug op een aantal bijzondere gebeurtenissen uit 2016:

– De Californische wegbeheerder Caltrans en de provincie Noord-Holland tekenden op 29 maart 2016 een intentieverklaring om samen te werken aan een nieuw pilotproject voor opwekking van zonnestroom uit wegdekken. De beoogde locatie ligt in Lebec, Kern County.
– Het SolaRoad proeftracé dat sinds 2014 in Krommenie ligt, werd in het najaar van 2016 verlengd met 20 meter. Het nieuwe stuk bestaat uit een verbeterde elementen waarmee nieuwe testen zullen worden gedaan.
– SolaRoad won the Vivaio Award ‘the for best visionary project of the year in Europe’
– BBC Horizons maakte een film over SolaRoad en zond deze uit op 30 oktober 2016
– David Wolfe, een online publicist, maakte een filmpje over 7 redenen waarom Nederland een topland is. SolaRoad werd genoemd als een van die redenen. Het filmpje bereikte miljoenen.
De SolaRoad Kit werd gelanceerd: 10 meter SolaRoad dat bedrijven en overheden kunnen bestellen voor hun eigen stukje energie-opwekkend wegdek. De Provincie Groningen is de eerste die de SolaRoad Kit afneemt, gekoppeld aan een ‘smart’ bankje met de naam STOPcontact. Dit wordt geplaatst in Blauwestad in april 2017.

Decembernieuws: de SolaRoad Kit en de Franse ‘Route Solaire’

22 december 2016
SolaRoad feliciteert Wattway met de opening van de 1 kilometer ‘route solaire’ in Normandië. Het is goed om te zien dat waar SolaRoad in 2009 mee begon, wereldwijd navolging krijgt. Er is een markt voor solar wegen aan het ontstaan en deze wordt nu door meer spelers ontwikkeld.
SolaRoad heeft inmiddels al sinds 2014 praktijkervaring in de openbare weg met het fietspad in Krommenie. Er is veel geleerd en deze leerervaringen zijn verwerkt in een update van het product, dat sinds oktober 2016 op de weg ligt. Vervolgprojecten op fietspaden én reguliere wegdekken, in Nederland en in de VS, staan gepland vanaf 2017.

19 december 2016
SolaRoad is nu ook voor kleinere oppervlakten beschikbaar als SolaRoad Kit. De provincie Groningen is de eerste afnemer van deze innovatie en gaat hem gebruiken in een multifunctionele bank met oplaadpunten voor elektrische fietsen, een mobiele telefoon of een tablet. De naam van deze toepassing is STOPcontact. Rond april 2017 plaatst de provincie de bank in BlauweStad, een waterrijk natuur- en woongebied ten oosten van de stad Groningen.

Gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland:
“Geweldig om te zien dat de succesvolle SolaRoad door de provincie Groningen wordt opgepakt. Ik feliciteer de provincie Groningen graag van harte met de aanschaf van de eerste SolaRoad Kit ter wereld!”
Meer informatie over de SolaRoad Kit:
http://www.solaroad.nl/blog/projecten/solaroad-kit/
Bekijk hier het persbericht:
http://eepurl.com/ct7GHP